Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103790579 Сдружение за социално развитие и интеграция
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна 9000 ул."Иларион Макариополски" 10
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване компетентността на представители от неправителствения сектор при работа с местната власт от Североизточния район за планиране. 08.02.2008 196 073 196 073 0 196 073 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Център за консултативни и информационни услуги „Социално включване и социална икономика” 11.11.2009 12,00 Прекратен
ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ - дейност „Домашен помощник” 02.11.2010 14,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово BG161PO001-4.1.04-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз