Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176675396 ДЗЗД "ЕЙС"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян бул. България № 24, ет. 5, офис 500
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Доспат с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0114-C0001
Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация BG051PO002-2.2.12-0039-C0001
„ Надграждане на усилията за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Перник” BG051PO002-2.2.14-0029-C0001
Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0010-C0001
Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0058-C0001
Креативна и резултатна администрация на Община Исперих BG051PO002-2.2.15-0037-C0001
Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа BG051PO002-2.2.15-0101-C0001
Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, кметове и кметски наместници на Община Доспат. BG051PO002-2.2.15-0008-C0001
Развитие на Община Борино чрез обучение на общинските служители BG051PO002-2.2.15-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз