Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695146 Национален статистически институт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, 1038, ул. „Панайот Волов” 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация 04.02.2009 391 805 391 805 0 391 805 15,00 Приключен
Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици" 29.01.2014 384 738 384 738 0 384 738 16,00 Приключен
Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните. 02.04.2014 645 901 645 901 0 645 901 20,23 Приключен
„Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.” 07.04.2014 289 343 289 343 0 289 343 18,00 Приключен
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 25.08.2014 98 608 98 608 0 98 608 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз