Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176556958 Министерство на инвестиционното проектиране
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул. "Съборна" 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020" 30.01.2013 463 112 463 112 0 463 112 14,00 Приключен
Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството 14.04.2014 310 091 310 091 0 310 091 18,00 Приключен
Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията 14.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Качествени административни услуги към гражданите и бизнеса чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране 14.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране 24.04.2014 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Изграждане на национален електронен регистър на проекти в областта на устройство на територията, изграждане и развитие на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на достъпността на средата, благоустрояване и осъществяване на проекти със социална значимост. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри. 29.09.2014 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране 30.10.2014 0 0 0 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз