Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201231617 ГУСТОНЮЗ ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Рани лист 8, ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на интегрирана система за управление на качеството и за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 в Пиримпекс АД BG161PO003-2.1.12-0037-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Брацигово BG051PO002-2.2.08-0116-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Любимец за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0184-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0113-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО BG051PO002-2.2.08-0060-C0001
„Обучение на служителите в Община Котел за по-добро административно обслужване и подпомагане на устойчивото развитие” BG051PO002-2.2.08-0185-C0001
Администрацията на Община Перущица-с повече знания и ефективна работа BG051PO002-2.2.08-0028-C0001
Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица BG051PO002-1.3.07-0036-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Брацигово с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз