Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202587210 Алфамаркет прим ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул.Сърнена гора 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати BG161PO003-1.1.01-0187-C0001
Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво BG051PO002-1.3.06-0015-C0001
„Общинска администрация – Гурково – по-компетентна и по-ефективна” BG051PO002-2.2.08-0071-C0001
„Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” BG051PO002-2.2.08-0024-C0001
Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево BG051PO002-1.1.07-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз