Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117511445 СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА-РУСТ-2000 ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул. Васил Петлещков №24, бл.Петлешков, вх.А, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инициативи с грижа за работника (ИГРА) BG051PO001-2.3.02-0139-C0001
Превенция за безопасност и здраве при работа във фирма ТРУД АД гр. Русе BG051PO001-2.3.02-0201-C0001
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0127-C0001
„СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА И ПОМОЩ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” BG051PO001-5.1.04-0112-C0001
"Социални услуги и грижа за децата на Бяла" BG051PO001-5.2.12-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз