Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Татяна Йорданова Енчева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени, чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда” BG051PO001-5.1.04-0065-C0001
С грижа за всяко дете BG051PO001-5.2.12-0007-C0001
Моят дом BG051PO001-5.2.12-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз