Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200183977 Протема ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район р-н Приморски УЛ. ХРИСТИНА МОРФОВА No 11 Електронна поща: protem@abv.bg
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални иновации в "Орион-94"ООД BG051PO001-2.1.15-0045-C0001
"Инвестиции в повишаване на компетенциите на служителите в Орион - 94 BG051PO001-2.1.16-0042-C0001
"Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация" BG051PO001-2.3.03-0348-C0001
"Нови работни места за безработни млади хора" BG051PO001-1.1.13-0210-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз