Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202376380 Артипо ЕООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул. Железничарска 24, вх. В, ап. 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен иновационен продукт "РЕМАЗ"" BG161PO003-1.1.05-0185-C0001
„ДА СЕ ПОГРИЖИМ ЗАЕДНО ЗА НАШИТЕ БЛИЗКИ” BG051PO001-5.1.04-0115-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик BG051PO002-2.2.08-0054-C0001
“ Подобряване на професионалната компетентност в община Брегово, чрез обучение” BG051PO002-2.2.08-0086-C0001
„Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места” BG051PO001-7.0.07-0157-C0001
„Повишаване ефективността на общинската администрация в Община Белоградчик” BG051PO002-1.1.07-0028-C0001
Подобряване на ефективността на струкурата на община Макреш чрез извършването на функционален анализ BG051PO002-1.1.07-0043-C0001
„Постигане на ефективна структура на общинска администрация Брегово, чрез оптимизиране” BG051PO002-1.1.07-0024-C0001
Укрепване на капацитета за стратегическо планиране и мониторинг в процеса по разработване и актуализация на политики в Община Белоградчик BG051PO002-1.3.07-0071-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Брегово BG051PO002-1.3.07-0093-C0001
Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на община Макреш в периода 2014-2020г BG051PO002-1.3.07-0083-C0001
„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик” BG161PO001-5.3.03-0028-C0001
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик BG051PO001-5.2.12-0053-C0001
Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш BG051PO002-2.2.15-0100-C0001
Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик BG051PO002-2.2.15-0099-C0001
"Грижи за по-добро бъдеще" BG051PO001-5.2.12-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз