Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130848983 „Инфолаб“ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Красно село, ж.к Лагера, ул. „Кюстенджа“ №5, вх. А, ет2, 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Аптечно-Велико Търново-2000"АД BG161PO003-2.1.11-0104-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
"Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ" BG161PO003-1.2.04-0049-C0001
„Университетски център за изследване на природни обекти и храни” BG161PO003-1.2.04-0095-C0001
"Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси" BG161PO003-1.1.07-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз