Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси"
Бенефициент: "ТИБ САЛДАРЕ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Подкрепа за внедряване на иновативна технология за рециклиране на калаени и оловно-калаени дроси"
Дейности: Дейност 1 - Избор на външни изпълнители за доставка на оборудване, необходимо за промишленото внедряване на технология за рециклиране на калайсъдържащи дроси
Дейност 2 Доставка на специализираното оборудване, необходимо за промишленото внедряване на технология за рециклиране на калайсъдържащи дроси
Дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия за реализация на крайните продукти от прилагането на иновативната технология за рециклиране на калайсъдържащи дроси (включително избор на изпълнител)
Дейност 4 Визуализация на проекта
Консултантска услуга за изготвяне на проектно предложение по процедурата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 624 BGN
Общ бюджет: 123 605 BGN
БФП: 111 245 BGN
Общо изплатени средства: 111 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 557 BGN
2015 62 687 BGN
111 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 274 BGN
2015 53 284 BGN
94 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 284 BGN
2015 9 403 BGN
16 687 BGN
Финансиране от бенефициента 13 958 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Доставени дълготрайни материални активи, необходими за промишленото внедряване на иновативен процес за рециклиране на калайсъдържащи дроси
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Изготвени маркетингови стратегии за пазарна реализация на крайните продукти от прилагането на иновативната технология за рециклиране на калайсъдържащи дроси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз