Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Витоша, бул. Симеоновско шосе № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово BG161PO001-1.4.06-0020-C0001
"Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и непоторимостта на Община Карлово" BG161PO001-1.1.10-0040-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ"Пинокио", ЦДГ "Дъга", ОУ "Климент Охридски", град Хисаря и ОУ"Христо Ботев" с. Красново, Община Хисаря BG161PO001-4.1.03-0035-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово BG161PO001-1.1.11-0013-C0001
Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0006-C0001
Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр.Хисаря BG161PO001-4.1.04-0023-C0001
„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир" BG161PO005-1.0.06-0009-C0001
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" BG161PO001-3.1.03-0026-C0001
Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд BG161PO005-1.0.06-0050-C0001
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград BG161PO005-1.0.06-0071-C0001
Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин BG161PO005-1.0.06-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз