Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200578999 "Под тепето" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив , ул."Иларион Макариополски"31А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления 18.05.2013 19,73 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0004-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово BG161PO001-1.1.09-0041-C0001
Компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.08-0206-C0001
"Създаване на интернет сайт - интернет магазин" BG051PO001-1.2.03-0532-C0001
Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи BG051PO002-1.1.07-0067-C0001
Развитие на ефективна администрация чрез повишаване на компетенциите и капацитета на служителите на община Съединение BG051PO002-2.2.15-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз