Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131221556 БРАНД ПР ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София-1111, , ж.к. Яворов, бл. 39, вх. Б, ет. 1, а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност BG051PO001-2.1.09-0001-C0001
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на теритиорията на райони Илинден, Студентски, Красно село, Връбница, Искър, Нови Искър, Възраждане, Слатина, Кремиковци на Столична община BG161PO001-1.1.09-0032-C0001
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово BG161PO001-1.4.06-0037-C0001
Габрово - индустрия за нова градска култура BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Национален музеен комплекс BG161PO001-1.1.05-0021-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих BG161PO005-1.0.06-0049-C0001
"Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ" BG161PO005-1.0.06-0027-C0001
Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие BG051PO002-1.3.06-0008-C0001
„Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” BG161PO001-3.2.02-0010-C0001
"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ BG161PO001-3.2.03-0024-C0001
Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт BG161PO002-1.10.01-0001-C0001
"Повишаване безопасността при работата в ДП "НКЖИ" BG051PO001-2.3.03-0758-C0001
Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз