Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000471582 ОБЩИНА САДОВО
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Садово 4122 Садово ГР. САДОВО,П.К. 4122, УЛ. ИВАН ВАЗОВ № 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на проект за“Изграждане на ПСОВ , инженерна инфраструктура за отпадни води /битово- фекални,дъждовни и производствени / и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница ” за финансиране по Оперативна програма “Околна среда” 12.01.2009 0 0 0 854 823 33,00 Прекратен
"ФЕСТИВАЛ НА ФЪСТЪКА - ИЗЯВА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО" 12.10.2009 127 216 127 216 0 127 198 10,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово 28.03.2012 2 078 485 2 057 405 19 822 1 746 149 24,00 Приключен
Ефективна администрация - Община Садово 10.10.2012 91 002 91 002 0 91 002 16,27 Приключен
„ДЕЦАТА НА ОБЩИНА САДОВО – РАЗЛИЧНИ, НО ЕДНАКВИ В МЕЧТИТЕ” 05.02.2013 143 269 143 269 0 143 254 18,00 Приключен
Компетентна и ефективна администрация 05.04.2013 57 589 57 589 0 57 589 11,00 Приключен
Дом в общността – услуги за социално включване в община Садово 17.06.2013 130 022 130 022 0 124 126 16,00 Приключен
Координация и партньорство при стратегическото планиране в община Садово 27.11.2013 37 500 37 500 0 37 500 7,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Садово 16.12.2013 54 401 54 401 0 54 401 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз