Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114622006 "Медиатех" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. "Крали Марко"11 вх Г ет 3 ап 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.4.06-0017-C0001
Европейски модел за устойчива заетост BG051PO001-7.0.01-0024-C0001
интегриран градски транспорт на Плевен BG161PO001-1.5.03-0004-C0001
Детска академия за толерантност BG051PO001-4.1.05-0081-C0001
"Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж Никопол" BG051PO001-5.1.04-0043-C0001
По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД BG051PO001-2.1.16-0108-C0001
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Община Никопол BG051PO002-2.2.08-0201-C0001
Общинска администрация Никопол – “ЗА” ефективна структура и управление BG051PO002-1.1.07-0051-C0001
"Работа в "Сторко Трейд Енд Дистрибюшън" ЕООД за младите хора" BG051PO001-1.1.13-0522-C0001
Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол BG051PO002-1.3.07-0105-C0001
Защитено жилище „Св. Иван Рилски” – село Садовец, община Долни Дъбник BG051PO001-5.2.12-0032-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол BG161PO001-5.3.03-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз