Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202085916 Прея консулт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Веслец 4, вх. А, ет. 2, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград BG161PO001-5.3.03-0001-C0001
Подготовка на община Лозница за програмен период 2014 - 2020 BG051PO002-1.3.07-0021-C0001
Община Ивайловград – В услуга на гражданите BG051PO002-2.2.15-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз