Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776235 Община Драгоман
Седалище Област: София област Oбщина: Драгоман 2210 Драгоман гр. Драгоман п.к. 2210, Област София, Община Драго
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на - СОУ “Хр.Ботев” и детска ясла „ Здравец” , гр. Драгоман” 01.08.2008 847 441 846 391 1 050 846 391 27,90 Приключен
Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман 12.01.2009 278 058 278 058 24 200 353 058 43,60 Приключен
Предоставяне на услугата “Домашен помощник” и грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Драгоман” 01.07.2009 95 716 89 293 7 000 89 201 12,00 Приключен
Организационно развитие на община Драгоман 26.10.2012 101 944 101 944 0 101 944 18,00 Приключен
Обучение на служителите на община Драгоман 02.01.2014 47 760 47 760 0 47 760 9,00 Приключен
По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман 16.01.2014 41 958 41 958 0 41 958 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини 13.08.2012 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище” в Калотина” BG051PO001-5.2.06-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз