Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0270-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД
Бенефициент: "Теда-ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: „Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Теда – ММ“ ООД“
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта”
Дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на Термоформовъчна машина за опаковки от РЕТ материал”
Дейност 3 „Закупуване, доставка и монтаж на Термоформовъчна машина за опаковки от РЕТ материал”
Дейност 4 „Дейности за визуализация”
Дейност 5 „Одит”
Дейност 6 „Вътрешен мониторинг и контрол”
7. консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 413 874 BGN
Общ бюджет: 689 480 BGN
БФП: 413 688 BGN
Общо изплатени средства: 413 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 413 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 413 688 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
413 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 351 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 351 635 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
351 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 053 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 053 BGN
Финансиране от бенефициента 275 916 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 Сформиран екип за организация и управление на проекта
Индикатор 10 Сключен договор с избрания доставчик на планираната за закупуване Термоформовъчна машина за опаковки от РЕТ материал
Индикатор 11 Доставена, монтирана и тествана Термоформовъчна машина за опаковки от РЕТ материал;
Индикатор 12 Визуализационна табела; Визуализационни стикери; Информация в Internet
Индикатор 13 Договор със сертифициран одитор; Доклад от проведен одит;
Индикатор 14 Протоколи от срещи за оценка на напредъка в хода на дейностите; Протоколи от срещи за анализ на риска;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз