Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201779325 „ДИАГАЛПРИНТ” ООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол к-с „Златен рог” бл.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
За хора с бъдеще 08.11.2012 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0470-C0001
Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско BG161PO001-4.1.04-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Закупуване на технологично оборудване за производство на филми BG161PO003-2.1.11-0010-C0001
Постигане на европейски условия на безопасен труд във фирма "Соларис" ООД BG051PO001-2.3.02-0131-C0001
Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Мармет" ООД BG051PO001-2.3.02-0115-C0001
"Създаване на безопасни условия на труд и подобряване на качеството на работната среда във фирма "Мак и ко" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0089-C0001
Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет BG051PO001-3.1.09-0015-C0001
Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол BG051PO001-3.1.07-0032-C0001
"Европейски стандарти за безопасност на труда в производството на "Камъшит-98" АД" BG051PO001-2.3.03-0039-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, с оглед европейските стандарти и повишаване на конкурентоспособността на заетите лица в ""ХИМКОМЕРС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД" BG051PO001-2.3.03-1090-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол BG051PO002-2.2.14-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз