Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Маргарита Георгиева Тихова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на нови технологии в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0283-C0001
Подкрепа за технологична модернизация в Боряна АД BG161PO003-2.1.13-0356-C0001
Инвестиции за технологично и пазарно развитие на дейността на Милтон ООД BG161PO003-2.1.13-0285-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз