Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0285-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции за технологично и пазарно развитие на дейността на Милтон ООД
Бенефициент: Милтон ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за технологично и пазарно развитие на дейността на Милтон ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици на ново оборудване за производствения процес на Милтон ООД
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на безконфекционни плетачни автомати и гладачен автомат
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на изпълнител на консултантска услуга за разработване на маркетингов анализ на възможностите за пазарна реализация на дамски, детски и бебешки машинно плетени облекла
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Разработване на маркетингов анализ на възможностите за пазарна реализация на дамски, детски и бебешки машинно плетени облекла
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 430 BGN
Общ бюджет: 621 122 BGN
БФП: 372 672 BGN
Общо изплатени средства: 372 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 372 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 372 672 BGN
2015 0 BGN
372 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 316 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 316 771 BGN
2015 0 BGN
316 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 901 BGN
2015 0 BGN
55 901 BGN
Финансиране от бенефициента 248 954 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Доставено производствено оборудване по проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Изпълнени дейности за услуги по проекта
Индикатор 7 Индикатор 3: Въведени нови технологии / продукти (общ брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз