Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000025039 Община Якоруда
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Якоруда 2790 Якоруда ул. ”Васил Левски” № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда 12.01.2009 998 827 998 827 0 998 827 35,87 Приключен
“Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” 04.11.2010 174 715 174 715 0 158 429 14,00 Приключен
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево 13.12.2010 172 569 172 569 0 146 684 16,00 Приключен
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" 01.06.2011 714 858 714 858 0 679 115 24,00 Приключен
Междурегионално сътрудничество за модернизиране управлението на община Чкоруда чрез прилагане на географски информационни системи за превенция на риска и туристически маркенинг 11.08.2011 0 0 0 0 18,00 Прекратен
"Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на теритирията на гр. Якоруда" 14.12.2011 153 865 153 865 0 153 865 18,00 Приключен
“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда” 28.11.2012 225 621 225 621 0 210 564 18,00 Приключен
Ефективна и компетентна общинска администрация Якоруда 24.04.2013 58 024 58 024 0 58 024 12,00 Приключен
Разкриване на услугата ,,Наблюдавано жилище” на територията на град Якоруда 20.06.2013 0 0 0 0 16,00 Прекратен
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Якоруда 16.08.2013 59 518 59 518 0 59 518 13,20 Приключен
Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно 17.09.2013 63 410 63 410 0 82 918 15,20 Приключен
Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда 25.11.2013 33 488 33 488 0 33 488 10,13 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на инвестиционен проект да Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци 29.12.2008 46,73 Приключен
„Дайте шанс и на нас” 02.07.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог" 11.07.2012 51,40 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз