Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121301876 "Селко 7"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул."Христо Ботев"119
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване BG161PO001-4.1.03-0089-C0001
Домашен уют и грижа за деца в риск BG161PO001-1.1.11-0007-C0001
Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник BG161PO001-1.1.11-0024-C0001
Изграждане на четири броя ЦНСТ в град Добрич BG161PO001-1.1.11-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз