Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200255476 Лоял Травел ЕООД, предст. от Свидна Динева
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Мария Луиза 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства BG051PO001-5.2.06-0217-C0001
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение BG051PO001-4.1.04-0163-C0001
Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване BG051PO001-7.0.01-0096-C0001
“Пътуване” към знанието” BG051PO001-4.1.05-0033-C0001
Шанс за по-добра възможност BG051PO001-7.0.07-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз