Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0033-C0001
Номер на проект: Д01-395/11.10.2012
Наименование: “Пътуване” към знанието”
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на образователна интеграция и създаване на условия за по-успешна социализация на 335 деца и ученици от етническите малцинства в община Силистра чрез подобряване условията за равен достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес
Дейности: 1.Стартиране на проекта
2.Тръжни процедури
3.Функциониране на детските центрове за знания.
4*. Обучение на учители 3, 4, 6
5.Спорт, развлечения и туризъм
6.Организиране на отворени врати в детските градини и училищата-партньори по проекта.
7. Заключителен спектакъл
8*. Действия за публичност и информираност на обществото. 1,6,8, 10 месеци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 144 BGN
Общ бюджет: 134 391 BGN
БФП: 134 391 BGN
Общо изплатени средства: 134 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 206 BGN
2013 101 165 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 225 BGN
2013 85 991 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 981 BGN
2013 15 175 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз