Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 838174276 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ " ВЕРОНИКА "
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ПЛ." ОСВОБОЖДЕНИЕ " 7 ОФИС № 505
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” BG051PO001-5.2.06-0257-C0001
Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в "Континвест" ООД BG161PO003-2.1.11-0078-C0001
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001
"Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово" BG161PO001-4.1.04-0039-C0001
Звена към ДСП в община Стралджа BG051PO001-5.1.04-0036-C0001
КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ BG051PO002-2.2.08-0082-C0001
Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа BG051PO002-1.3.07-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз