Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200258383 "Адванс Корпорейшън" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Перник" 109, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан" BG161PO005-1.0.07-0003-C0001
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна BG161PO001-1.4.07-0012-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
"Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в гр.Каварна" BG161PO005-1.0.07-0023-C0001
Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Правец BG051PO002-2.2.08-0143-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.07-0014-C0001
Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0001-C0001
Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация – Правец BG051PO002-1.1.07-0040-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол BG051PO002-1.3.07-0051-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово BG051PO002-1.3.07-0074-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин BG161PO001-5.3.03-0023-C0001
„Подобряване на ефективността на Изпълнителна агенция по трансплантация чрез оптимизиране на структурата и функциите й“ BG051PO002-1.1.08-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз