Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 815114576 ЕТ „НИЕ Савов-Владимир Савов”
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул. „Градинска”07
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НАДЕЖДА” BG051PO001-5.2.06-0007-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "КИТЕКС ОЙЛ" ЕООД BG161PO003-2.1.10-0001-C0001
Разчитай на нас BG051PO001-5.1.04-0013-C0001
Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин BG051PO002-2.2.08-0123-C0001
Устойчиви и ефективни общински политики BG051PO002-1.3.07-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз