Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000057001 Община Камено
Седалище Област: Бургас Oбщина: Камено 8120 Камено бул. Освобождение 101
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за независим и достоен живот за възрастни и хора с увреждания 29.06.2009 97 346 93 667 4 200 91 561 12,00 Приключен
Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на град Камено 03.10.2011 3 281 730 3 276 330 5 400 3 112 019 28,90 Приключен
"Отново на училище" - реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в общ. Камено" 19.09.2012 87 135 87 135 0 87 016 14,00 Приключен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено 14.03.2013 1 279 859 1 268 700 11 850 1 078 395 24,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на община Камено 18.10.2013 70 821 70 821 0 70 821 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено 18.10.2013 62 049 62 049 0 62 049 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас 25.08.2011 62,10 Приключен
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз