Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131420494 "ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ггр. София, ж.к. "Люлин", бл. 329а, МИНИ МОЛ АСПЕКТИ, ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София. BG161PO001-1.1.07-0006-C0001
Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Национален музеен комплекс BG161PO001-1.1.05-0021-C0001
"Разширяване дейността на ИНТЕР-СТИЛ" ЕООД, чрез въвеждане на автосервизно оборудване за целите на производството и въвеждане на енергоспестяващо осветление" BG161PO003-2.3.02-0045-C0001
"Внедряване на енергоефективни технологии и машини в "ПРЕМИЕРА 257" ООД BG161PO003-2.3.02-0186-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "Симпекс" ООД" BG161PO003-2.3.02-0327-C0001
"Внедряване на енергоефективно оборудване при производството на хартиени изделия" BG161PO003-2.3.02-0325-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз