Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103963732 "Провента" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ж.к. Владиславово, блок 218, вх.7, ет.6, ап. 210
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление BG161PO001-4.2.01-0008-C0001
"Културно-исторически образователен център Алестра" BG051PO001-1.2.03-0070-C0001
"Транспортни услуги "Транспит" BG051PO001-1.2.03-0376-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз