Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117618689 САНСИ ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул.Независимост 2 ДКЦ 1 каб.205
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални асистенти за град Русе BG051PO001-5.2.07-0134-C0001
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
Повишаване ефективността на производството в Мериам 90 АД чрез подобряване условията на труд и оптимизация на трудовите процеси BG051PO001-2.3.02-0173-C0001
"Здраве и безопасност на работното място" BG051PO001-2.3.02-0280-C0001
Повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието BG051PO001-2.3.02-0213-C0001
Нова култура на безопасен труд и здраве в СХБАЛ"Папуров" BG051PO001-2.3.02-0146-C0001
Подобряване условията на труд в "МАТИОС" АД BG051PO001-2.3.02-0116-C0001
Звено за социални услуги в домашна среда –община Две могили BG051PO001-5.1.04-0025-C0001
"Звено за услуги в домашна среда" BG051PO001-5.1.04-0181-C0001
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001
BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" BG051PO001-5.1.04-0105-C0001
Развитие на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе BG051PO001-5.1.04-0012-C0001
Професионална квалификация и мотивация за трудова реализация BG051PO001-1.1.10-0038-C0001
"Осигуряване на здравословни работни места" BG051PO001-2.3.03-0457-C0001
"Безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0070-C0001
"Здравословни и безопасни работни места в "Жокей" ООД" BG051PO001-2.3.03-0111-C0001
"Превенцията на Риска е Инвестиция в Служителите ни - Трябва постоянна Ангажираност" BG051PO001-2.3.03-0083-C0001
Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на кимплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в община Русе BG051PO001-5.2.12-0015-C0001
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” BG051PO001-5.2.15-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз