Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114626168 "Здравкомерс-4" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. "Ангел Кънчев" 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ BG051PO001-5.2.06-0136-C0001
Нови технологии за производство на биогориво BG161PO003-1.1.05-0109-C0001
"Създаване на ресторант с традиционна българска кухня" BG051PO001-1.2.03-0187-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз