Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124648469 "ВИВА ФЕНИКС - СТМ" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. "Христо Смирненски" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социален асистент и домашен помощник в семейна среда BG051PO001-5.2.07-0100-C0001
Домашен помощник в семейна среда BG051PO001-5.2.07-0101-C0001
Подобряване условията на труд в "Хоталич" ЕООД гр. Севлиево BG051PO001-2.3.02-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз