Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200473699 СОП " ТАКС АКАУНТ " ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж-к Красно село, ул.Балчик 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг” ООД” BG161PO003-2.1.08-0013-C0001
„По пътя към международните пазари чрез въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Деяколор” ЕООД” BG161PO003-2.1.08-0248-C0001
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Засилване на административния капацитет на Българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз BG051PO002-3.1.06-0011-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в "ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0274-C0001
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
Внедряване на системи за електронно управление в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.09-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз