Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116007874 "Маргот - Младен Иванов"
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград ул. "Абритус" 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Квалификационно обучение на шивачи" BG051PO001-2.1.02-0203-C0001
Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица. BG051PO001-5.2.06-0067-C0001
„ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца” BG051PO001-5.2.12-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз