Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811185750 Вси-ко Одит ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. Сан Стефано № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на Булмар ООД чрез инвестиране в технологична модернизация на предприятието" BG161PO003-2.1.04-0024-C0001
прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Разлог BG161PO001-4.1.03-0072-C0001
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог" BG161PO005-1.0.07-0005-C0001
“Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия” BG051PO002-1.6.02-0027-C0001
„Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията” BG051PO002-2.5.01-0014-C0001
Ускорено технологично развитие на "Перилис Трейдинг" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0318-C0001
Подобряване условията на труд в "Грос мебел" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз