Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0318-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ускорено технологично развитие на "Перилис Трейдинг" ЕООД
Бенефициент: "ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Ускорено технологично развитие на "Перилис Трейдинг" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1- Сформиране на екип
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1 – Проучване на пазара и събиране на оферти
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.2 –Тръжни процедури за закупуване на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.3 – Доставка на оборудването според условията и спецификациите на договора за доставка
Дейност 3 - Визуализация и публичност по проекта
Дейност 4 - Провеждане на одит и изготвяне на финален отчет по проекта
Дейност 5 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 800 BGN
Общ бюджет: 295 315 BGN
БФП: 206 721 BGN
Общо изплатени средства: 206 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 206 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 712 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 008 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 008 BGN
Финансиране от бенефициента 94 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: ....Намаляване на разходи по една производствена единица
Индикатор 5 Индикатор 2: ....Намаляване на технологична задръжка за производствена единица
Индикатор 6 Индикатор 3: ...Намаляване на разходи за суровини при производството
Индикатор 7 Индикатор 4 Повишаване на ефективността на производствения процес
Индикатор 8 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз