Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175317987 "АДВЕН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул.България 60
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване качеството на информационните услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството" BG161PO003-2.1.03-0277-C0001
„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” BG161PO004-5.0.01-0059-C0001
Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе BG051PO002-1.3.04-0018-C0001
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Повишаване капацитета на Общинска администрация Берковица BG051PO002-2.2.15-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз