Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0277-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване качеството на информационните услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството"
Бенефициент: "ЗУУМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на информационните услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Отчетност на проектните дейности и разходи; Избор на подизпълнители
"Снимка" на настоящото състояние и определяне обхвата на работа; Действия за оптимизиране на дейността и създаване на системата от документи; Определяне на обхвата на системите
Процес на разработване на системите; Анализ на оперативните системи за производство ; Провеждане на сертифициращи одити; Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 540 BGN
Общ бюджет: 20 526 BGN
БФП: 10 058 BGN
Общо изплатени средства: 10 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 058 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 549 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 549 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 509 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 509 BGN
Финансиране от бенефициента 23 460 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз