Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115767524 "Триера Софт" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Бяло море" 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " BG161PO003-2.1.04-0431-C0001
Подобряване на капацитета на „ИТ Пролет” за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии BG161PO003-2.1.06-0455-C0001
„Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
„Децата на Първомай - равен старт за всички” BG051PO001-4.1.05-0129-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Декор – 2000” ЕООД чрез технологична модернизация, посредством имплементирането на Специализирана интегрирана информационна система за управление на бизнеса – BPMS/ ERP BG161PO003-2.1.12-0468-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз