Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0468-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Декор – 2000” ЕООД чрез технологична модернизация, посредством имплементирането на Специализирана интегрирана информационна система за управление на бизнеса – BPMS/ ERP
Бенефициент: "ДЕКОР - 2000" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентноспособността на „Декор 2000” ЕООД чрез имплементиране на Специализирана интегрирана информационна система за управление и автоматизиране на бизнеса BPMS/ ERP.
Дейности: Д.1. Подготвителна фаза:
Д.1.1. Подготовка на процедурата и необходимата съпътстваща документация по избор на доставчик на оборудването
Д.1.2. Иницииране и провеждане на процедурата за избор на доставчици
Д.1.3. Избор на доставчик на оборудването и подписване на договор за доставка
.2. Фаза на изпълнение
Д.2.1. Доставка на оборудването според условията и спецификациите на договора за доставка
Д.2.2. Анализ на бизнес процесите в компанията и изготвяне на прототип на системата
Д.2.3. Обучение на ключови потребители
.2.4. Настройка на прототипа на системата съгласно функционалните схеми
Д.2.5. Зареждане на основни данни в системата и провеждане на тестове
Д.2.6. Анализ на резултатите от тестовете и предложение за оптимизация
Д.3. Финална фаза
Д.3.1. Въвеждане в режим на пълна експлоатация на системата след преминаване на „тестовия” период и технологичните проверки;
Дейности по оповестяване изпълнението на проекта, и резултати от него
Мониторинг на текущото изпълнение на проекта (през целия проект
Изготвяне на финален доклад
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 865 BGN
Общ бюджет: 210 701 BGN
БФП: 158 026 BGN
Общо изплатени средства: 158 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 026 BGN
2015 0 BGN
158 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 322 BGN
2015 0 BGN
134 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 704 BGN
2015 0 BGN
23 704 BGN
Финансиране от бенефициента 52 955 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Налична Специализирана интегрирана информационна система за управление и автоматизиране на бизнеса ERP/ BPMS
Индикатор 5 Налично внедрено хардуерно оборудване - сървър
Индикатор 6 Увеличаване на броя на клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз