Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания"
Бенефициент: Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания"
Дейности: 10. Изпълнение на Дейност 5. Монтаж, изпитване, пускане в редовна експлоатация и инструкции за работа със закупените машини
2. Изпълнение на Дейност 1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
3. Подготовка на Дейност 2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и на доставка/и на оборудване
4. Изпълнение на Дейност 2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и на доставка/и на оборудване
8. Изпълнение на Дейност 4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на оборудване
7. Подготовка на Дейност 4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на оборудване
6. Изпълнение на Дейност 3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
1. Подготовка на Дейност 1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
9. Подготовка на Дейност 5. Монтаж, изпитване, пускане в редовна експлоатация и инструкции за работа със закупените машини
5. Подготовка на Дейност 3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
СТЕМО
Лабимекс ООД
ДЗЗД "Биомед - Мадара-МСИ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 053 063 BGN
Общ бюджет: 1 139 592 BGN
БФП: 968 653 BGN
Общо изплатени средства: 718 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 968 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 718 367 BGN
718 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 823 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 610 612 BGN
610 612 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 107 755 BGN
107 755 BGN
Финансиране от бенефициента 538 776 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Подготвена документация за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ЗОП и/или ПМС 55/2007
Индикатор 5 Индикатор 2: Проведена открита процедура за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 55/2007
Индикатор 6 Индикатор 3: Договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 7 Индикатор 4: Доставени и внедрени в редовна експлоатация машини, оборудване и консумативи
Индикатор 8 Индикатор 5: Осигурена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз