Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0037-C0001
Номер на проект: 58-111-37-228
Наименование: Развитие на инфраструктурата за отпадъни води в Каварна – Изграждане на главен колектор 6 и прилежащата канализационна мрежа
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 30.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Изграждане на канализационна система, включваща главен колектор VI, прилежащата канализационна мрежа и преливни канали при ПСОП Основен проблем за гр.Каварна е ниската степен на изграденост и лошото състояние на част от инфраструктурата за отпадъчни води в града. Липсата на инфраструктура е по осезателна в кв. “Хаджи Димитър”, предопределяща ниското качество на живот на населението в квартала и крайно влошеното състояние на битовите условия. Освен липсата на канализационна система положението допълнително се утежнява от характеристиките на терена. Поради това, че преобладаващата земна основа е скална маса се наблюдава пренасищане на територията с отпадни води, предпоставка за наводнения, разпространение на болести и зарази, вследствие на лоши хигиенни условия и др.. По време и след интензивни валежи се наводняват улици, дворове, жилища и обществени постройки увреждат се сгради и се създават опасности за населението. Практиката за изпускане на отпадни води в попивни ями създава оп
Дейности: Надзор по време на строителството Строителен, авторски и инвеститорски надзор
Подготовка на проект Услуги, извършени от архитекти, инженери, консултанти, пряко свързани с подготовката, оценки на съответствието, съгласуване, издаване на Разрешения за строеж
Строително-монтажни работи Подготовка на обект и строителни дейности
Организация и управление на проект
Публичност
Одит Одит
Подготовка на документация Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и подготовка на технически планове и друга техническа документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 000 340 BGN
Общ бюджет: 5 876 459 BGN
БФП: 5 867 632 BGN
Общо изплатени средства: 5 867 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 867 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 191 140 BGN
2010 3 224 068 BGN
2011 1 080 623 BGN
2012 545 492 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 173 858 BGN
5 867 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 694 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 752 912 BGN
2010 2 579 255 BGN
2011 864 498 BGN
2012 436 393 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 939 086 BGN
4 693 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 173 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 438 228 BGN
2010 644 814 BGN
2011 216 125 BGN
2012 109 098 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 234 772 BGN
1 173 493 BGN
Финансиране от бенефициента 16 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградена канализационна мрежа - Каварна
Индикатор 2 Новоизградени колектори - Каварна
Индикатор 3 Екв. Жители присъединени към съществуваща ПСОВ - Каварна


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз