Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175025584 „Хидрокан” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр.София, ул.Паскал Тодоров №24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на инфраструктурата за отпадъни води в Каварна – Изграждане на главен колектор 6 и прилежащата канализационна мрежа BG161PO005-1.0.02-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз