Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0009-C0001
Номер на проект: Д01-4230/22.07.2013
Наименование: Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност"
Бенефициент: Тракийски Университет, Ветеринаромедицински факултет - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на провеждането на докторантските програми в две научни специалности от направление "Ветеринарна медицина"
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 1 Подготовка и защита на дисертация от Гергана Николова Балиева – докторант на самостоятелна подготовка
Подготовка на дейност 3.
Изпълнение на дейност 3. Подготовка и защита на дисертация от Деян Стратев Стратев – докторант на самостоятелна подготовка.
Подготовка на дейност 5.
Изпълнение на дейност 5. Подготовка и защита на дисертация от Александра Хр. Даскалова – редовен докторант
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 814 BGN
Общ бюджет: 34 186 BGN
БФП: 34 186 BGN
Общо изплатени средства: 34 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 500 BGN
2014 14 327 BGN
2015 8 359 BGN
34 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 775 BGN
2014 12 178 BGN
2015 7 105 BGN
29 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 725 BGN
2014 2 149 BGN
2015 1 254 BGN
5 128 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз