Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/033-06
Наименование: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПЕШЕХОДНА ЗОНА НА ГРАД ПЛЕВЕН”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Ето защо Общата цел на проекта е формулирана като: Оптимизиране условията на живот, техническите и екологичните характеристики на физическата среда за постигане на интегрирано и устойчиво развитие, гарантиращо безопасност и сигурност, свободен достъп, привлекателност и социално-икономически растеж на Плевен.
Дейности: дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 5 за основен обект Информация и публичност
дейност 4 за допълнителни обекти Технически контрол
дейност 4 за резервен обект Управление и отчитане на проекта
дейност 3 за допълнителни обекти Строително-монтажни работи
дейност 5 за допълнителни обекти Информация и публичност
дейност 1 - 1.1 за резервен обект Въвеждане в експлоатация на обекта - І етап
дейност 1 за допълнителни обекти Организация и управление на проекта
дейност 6 за основен обект Одит
дейност 2 за допълнителни обекти Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки по ЗОП
дейност 1 - 1.3 за резервен обект Въвеждане в експлоатация на обекта - ІІІ етап
дейност 6 за допълнителни обекти Одит
дейност 4 за основен обект Технически контрол
дейност 1 - 1.2 за резервен обект Въвеждане в експлоатация на обекта - ІІ етап
дейност 2 за основен обект Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки по ЗОП
дейност 3 за основен обект Строително-монтажни работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 683 695 BGN
Общ бюджет: 7 654 405 BGN
БФП: 7 619 056 BGN
Общо изплатени средства: 6 569 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 619 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 721 120 BGN
2015 2 848 440 BGN
6 569 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 476 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 329 423 BGN
2015 2 548 604 BGN
5 878 027 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 142 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 391 697 BGN
2015 299 836 BGN
691 533 BGN
Финансиране от бенефициента 38 513 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 (Д) .!Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 7 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - допълнителни обекти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - допълнителни обекти
Индикатор 11 (Д) Население, облагодетелствано от РО от обновената гра ...
Индикатор 12 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от РО
Индикатор 13 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани от РО пеше ...
Индикатор 14 (Д) Брой кв. м. реконструирани/рехабилитирани от РО елем........
Индикатор 15 (Д) Осигурени паркоместа от РО в близост до възловите трансп.......
Индикатор 16 (Д) Създадени нови работни места:РО - постоянни и вре ...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз