Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831490108 ФОПИС-КОНСУЛТ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район р-н Слатина; ул. СВЕТЛОСТРУЙ 18; Ет. 3; Ап. 11;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София" BG161PO001-1.1.05-0023-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" BG161PO001-1.1.05-0024-C0001
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” BG161PO001-1.4.09-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз